Konferencja we Lwowie

Jesteś tutaj

KONFERENCJA LWÓW

„ROZWÓJ UKRAIŃSKIEGO MAŁEGO I ŚREDNIEGO BIZNESU POPRZEZ INWESTYCJE NA POLSKIM RYNKU”

Miejsce konferencji: LWÓW, UKRAINAData konferencji: 2015-06-18Początek konferencji  godz. 12:00 koniec godz. 17:00Organizatorzy:

 • CeDePe Sp. z o.o. oraz CeDePe Ukraina
 • Centrum Handlu Korczowa Dolina
 • Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego ECDF

Prowadzący:

CeDePe Sp. z o.o. –Prezes Firmy Witold Zapędowski

CeDePe Ukraina –Dyrektor Oddziału na Ukrainie Irena Kaczmarczyk

Centrum Handlu Korczowa Dolina - Prezes Firmy Robert Karczewski

Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego ECDF - Partner Zarządzający z ramienia  Departamentu Dotacji ECDF Bartłomiej Łukaszewicz

Gość Specjalny –Pani Weronika Marczuk

Konferencja zostanie zorganizowana przy współpracy z Lwowską Izbą Przemysłowo – Handlową

TEMATYKA KONFERENCJI

 • Otwieranie działalności gospodarczej;
 • Możliwości dokonywania zakupu towarów zgodnie z przepisami unijnymi, wewnątrzwspólnotowe dostawy oraz problematyka VAT;
 • Logistyka i transport w obrębie UE , przechowywanie towarów na terenie Polski w celu  ich dalszej sprzedaży i eksportu do krajów UE;
 • Tematyka dotycząca dotacji unijnych i innych źródeł finansowania;
 • Optymalizacja podatkowa;
 • Pozyskiwanie partnerów biznesowych w Polsce i w Unii Europejskiej;
 • Zakup nieruchomości prywatnych (mieszkania) i komercyjnych;
 • Możliwości uzyskania pozwolenia na pracę i kart pobytu  w Polsce, problematyka dotycząca zatrudnienia;

WARUNKI UDZIAŁU – dotyczy organizatorów konferencji

 • Organizatorzy konferencji  pokrywają  wspólnie wszelkie koszty związane z organizacją przedsięwzięcia w tym koszty wynajmu  sali  konferencyjnej, tłumacza, cateringu oraz pozostałe koszty poboczne. Koszt zakwaterowania  i pobytu organizatorzy są zobowiązani pokryć we własnym zakresie.
 • CeDePe przygotuje  jedna wspólną prezentację dla uczestników konferencji poprzez Polsko-Ukraińską izbę Gospodarczą

WARUNKI UDZIAŁU – dotyczy uczestników

 • Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne
 • Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń
 • Organizator zastrzega sobie możliwość  ewentualnej zmiany terminu Konferencji po uprzednim poinformowaniu uczestników z 3-dniowym wyprzedzeniem
 • Wszystkie zainteresowane  podmioty wyrażające chęć wzięcia  udziału w Konferencji proszone są o zgłoszenie wcześniej  tego faktu w formie pisemnej  (mailowej) oraz o potwierdzenie  swojego przybycia najpóźniej do 11 czerwca 2015 r.

Osoba do kontaktu:

Irena Cachmarchik

Dyrektor CeDePe Ukraina

Email: cachmarchik@ukr.net