Projekty Unijne

Jesteś tutaj

projekty unijne
BUDOWA HALI LWOWSKIEJ
DOTACJE NA INNE INWESTYCJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Eko-Dolina - wdrożenie innowacji produktowej w sektorze usług

Nazwa Benificjenta: Korczowa Dolina Sp. z o.o.

Wartość projektu: 71 917 444,19 złotych

Udział Unii Europejskiej: 40 999 999,90 złotych

Okres realizacji: październik 2009 - lipiec 2014

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO