Wymiana handlowa z Ukrainą na wysokim poziomie

Jesteś tutaj

Z danych udostępnionych przez Straż Graniczną i Izbę Celną wynika, że pomimo ograniczeń w przekraczaniu granicy spowodowanych Szczytem NATO oraz Światowymi Dniami Młodzieży, ruch samochodowy i pasażerski w Korczowej utrzymywał się na wysokim poziomie. W samym tylko lipcu 2016 r. granicę Korczowa-Krakovec przekroczyło ponad 141 tys. osób. Natomiast w całym pierwszym półroczu 2016 roku do Polski przez Korczową wjechało prawie 877 tys. podróżnych. W tym czasie, przez pierwsze sześć miesięcy 2016 r., przez oddziały podległe Izbie Celnej w Przemyślu odprawiono towary zakupione w naszym kraju przez obcokrajowców za kwotę ponad 1 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. widać znaczący wzrost wydatków dokonywanych przez podróżnych przekraczających wschodnią granicę – wówczas ogólna kwota wydatków wynosiła ponad 800 mln PLN.